updates

O2universum.cz

Visit o2universum.cz

We collected all of metadata history records for O2universum.cz. O2 Universum has a poor description which rather negatively influences the efficiency of search engines index and hence worsens positions of the domain. O2universum has neither keywords, nor description at the moment. But the domain used to have both of them in August 26, 2019.

O2universum.cz metadata updates

Title Description Keywords

February 26, 2022

O2 universum

August 26, 2019

O2 universum - Multifunkční kulturní a kongresové centrum

Největší sál s kapacitou až 4,5 tisíce osob bude rovněž využíván jako prostor pro pořádání středně velkých koncertů a sportovních utkání.

O2, kongresové centrum